Saturday, 27 March 2010

Persediaan Bergelar Mahasiswa

 • Ubah minda bahawa sistem pembelajaran di menara gading tidak sama dengan sekolah menengah atau matrikulasi terutama dari segi kaedah belajar.
 • Perlu mempersiapkan diri melalui proses sosialisasi dalam kampus.
 • Perlu bersedia untuk mempelajari dan mempertingkatkan kemahiran bahasa inggeris kerana semua rujukan di universiti dalam bahasa inggeris.
 • Mesti mempersiapkan diri lima tahun akan datang bermula dari semester pertama dengan kemahiran yang diperlukan oleh bakal majikan.
 • Bersikap holistik dan tidak boleh memfokus kepada satu agenda. Ia berlandaskan konsep holistik iaitu formula Jeri (jasmani,emosi,rohani,dan intelectual) yang hebat. Pelajar tidak hanya terperuk dibilik kuliah sebaliknya libatkan diri dengan aktiviti universiti yang sihat.
 • Bagi pelajar yang gagal mendapat kursus yang dipohon, pastikan keputusan dibuat itu adalah yang terbaik. Tidak kira apa kursus sekalipun, ia adalah satu peluang terbaik untuk melanjutkan pengajian di universiti kerana di luar lebih ramai yang gagal ke menara gading.

Apa yang perlu pelajar tahu ketika melangkah ke menara gading

 • matlamat yang jelas
 • cemerlang akademik
 • cemerlang sahsiah
 • cemerlang keterampilan diri
 • komunikasi
 • kepimpinan
 • pemikiran kritis
 • kerja berkumpulan
 • nilan dan etika
 • pembelajaran sepanjang hayat
 • keusahawanan

Persediaan sebagai pelajar seimbang

Pelajar seimbang ialah pelajar yang cemerlang dalam dua aspek utama:

 • Akademik
 • - Mencapai keputusan akademik yang cemerlang. Di menara gading sistem Purata nilai Gred Terkumpul (PNGK) 4.0 digunakan. Pelajar yang mempunyai PNGK 3.0 dan keatas dianggap cemerlang.

 • Kokurikulum
 • - Melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.
 • - Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan kemahiran insaniah pelajar.