Monday, 18 April 2011

PERMOHONAN AKTIVITI PELAJAR SEMESTER MEI - OKTOBER 2011

MAKLUMAN


YANG DIPERTUA MPP DAN SEMUA PRESIDEN PERSATUAN / KELAB / KOLEJ / UNIT HEP YANG BERCADANG UNTUK MEMBUAT PERANCANGAN AKTIVITI PELAJAR BAGI SEMESTER MEI – OKTOBER 2011 DIKEHENDAKI MENGAMBIL BORANG PERMOHONAN MENJALANKAN AKTIVITI (BORANG C – HEP C/1) DI KAUNTER PEJABAT AM HAL EHWAL PELAJAR (KAUNTER 2) PADA WAKTU PEJABAT. TARIKH TUTUP PENGHANTARAN BORANG C ADALAH SELEWAT-LEWATNYA PADA 13 MEI 2011


AKTIVITI-AKTIVITI PELAJAR DIHADKAN KEPADA:-


1. UNIT-UNIT HAL EHWAL PELAJAR : 5 AKTIVITI

2. PERSATUAN / KELAB : 3 AKTIVITI (Tidak Termasuk AGM)

3. KOLEJ KEDIAMAN : 5 AKTIVITI


* SILA AMBIL PERHATIAN


Yang Dipertua MPP dan semua Presiden Persatuan/Kelab/Kolej dan Unit HEP mestilah menghantar PERANCANGAN AKTIVITI semester Mei – Oktober 2011 berserta dengan BORANG PERMOHONAN AKTIVITI (BORANG C – HEP C/1).


SEKIAN, HARAP MAKLUM.

TERIMA KASIH.PENOLONG PENDAFTAR

b/p TIMBALAN REKTOR

HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

No comments:

Post a Comment